iCOM


Filonuzun durumu hakkında bilgi sahibi olun. iCOM size araç alt sistemlerinizin verilerinin kontrol ve analiz edilmesi, işletim ve bakımın optimize edilmesi ve toplam işletim maliyetlerinizin düşürülmesi imkanını sağlamaktadır.

iCOM- filonuza benzersiz bir bakış

Proaktif işletim ve bakım kontrolünün temel ön koşullarından bir tanesi tüm önemli tren sistemlerinin güncel durumu hakkında açık bir resme sahip olabilmektir.

Müşterilerimizin araçları ile ilgili yerinde yönetim kararları alabilmeleri için kapsamlı ve büyük ölçüde modüler bir yapıya sahip olan bir sistem (iCOM) geliştirdik. iCOM ile şimdiye kadar sisteme özgü olarak yapılan teşhis işlemi raylı aracın tamamına uygulanmaktadır.

iCOM meydana gelen olayları zamanında kayıt altına alarak, teşhis ederek ve önceliklendirerek bunların giderilmesi ile ilgili önlemlerin alınmasını sağlamaktadır. Gelişmiş ölçüm ve analiz işlemlerinin otomatik teşhisler ile birbirine bağlanması ile iCOM bakım ihtiyaçlarını erken bir dönemde ortaya koyabilmektedir.

Bir trendeki teknik sorunlar çoğu zaman basit bir nedenden kaynaklanmaktadır. Buna karşın bunların belirlenmesi yetersiz veri istikrarı veya mevcut olan bilgilerin kalitesinin kötü olması nedeniyle zor ve karmaşık bir görev haline gelebilir. Bu süreci kolaylaştırabilmek için iCOM kullanıcıya henüz hata teşhisinin başından itibaren hassas ve doğru bilgiler sunmaktadır. iCOM tarafından sağlanmış olan verilerin yüksek kalitesi arıza kaynağının tespiti ve giderilmesi ile ilgili olarak belirgin bir zaman tasarrufu sağlamaktadır. Bu da trenin yüksek oranlı kullanılabilirliği şeklinde somutlaşmaktadır.

Bu sayede müşterilerimiz şu andan itibaren reaktif bir durumdan ileriye dönük bir bakış açısına geçebilecek durumdadır. Bu sayede işletim duruşları için önlem alınabilir ve böylece maliyet tasarrufu sağlanabilir.

Kısaca: iCOM ile arızalar önlenebilir ve bakım planlaması iyileştirilebilir. Aynı zamanda bileşenlerin yaşam döngüsü maksimize edilir ve duruş süreleri minimum bir seviyeye indirilir.

Bu sayede iCOM gerçek ve ölçülebilir bir ek fayda sağlamaktadır - tüm dünyada 7 gün 24 saat!

Yüklemeler & Hizmetler

Share

iCOM- filonuza benzersiz bir bakış