Kumanda bileşenleri

Knorr-Bremse firmasının Microelettrica Scientifica yan şirketi AC&DC şalterleri, ayırıcıları, dirençleri ve elektronik üniteleri hem sanayi ve hem de raylı taşıt uygulamaları için üretir.

Control Components

Raylı taşıt pazarı ürünleri, başka özelliklerin yanı sıra aşağıdaki özelliklere sahiptir: Kontaktör ve ayırıcıların 4 tipi, 4 kV gerilime kadar, her kutup için 50 ile 2000 A arası şarj kapasitesinde çalışırlar. Üretilen dirençler fren, damping, şok giderici, filtre ve deşarj dirençlerini kapsar. MS elektronik firması, hat gerilim ölçümü, akım ölçümü ve enerji okuma fonksiyonları için yüksek gerilim dönüştürme ünitelerini sunar, bunlar hem on-board hem de CD şarj istasyonları olarak kullanılır.

Dirençler

Yumuşak ve güvenli frenleme - Reostatik frenleme sayesinde aracın kinetik enerjisi elektriksel olarak iletilebilir, böylece rejeneratif olmayan hatlar veya dizel elektrik tahrik sistemi durumunda mekanik frenleme sistemine yük binmez. Frenleme enerjisi, ısı enerjisi olarak frenleme dirençleri üzerinden dışa iletilir.

Kontaktör

Kontaktörler yüksek güçlü tahrik dönüştürücüleri ve yardımcı dönüştürücüler arasında bağlantı sağlar ve bağlantıyı keser. Bunlar yardımcı dönüştürücülerin, örneğin ısıtma sistemlerinin, klima sistemlerinin, kompresörlerin, aydınlatma sistemlerinin veya manyetik ray fren sistemlerinin akım devrelerini yük şartları altında kumanda ederler.

Ayırma şalterleri

Firmanın ayırma şalterleri çoğunlukla çok sistemli lokomotiflerde sürüş akım devresi konfigürasyonunun sürüş hattı gerilimine uyarlanması için kullanılır. Bütün uygulama alanlarında Microelettrica Scientifica, kumanda cihazlarını tam olarak müşterinin özel durumuna göre ayarlar.

Entegre edilmiş fonksiyon birimleri

Kontak vericileri ve ayırma şalterleri önceden monte edilmiş durumda teslim edilir. Bu sayede müşteriler münferit ana parçaların araca takılması zahmetinden kurtulmuş olurlar: Sadece birkaç cıvatanın sıkılması ile iş tamamlanmış olur.

Yüksek gerilim ölçme cihazları

Microelettrica Scientifica firmasının yüksek gerilim ölçme cihazları, raylı taşıtlara takılır. Bunlarla 600 V DC ile 25.000 V AC arasındaki hat gerilimleri ölçülür. Gerilimler çıkış sinyali olarak alçak gerilim seviyesinde tam doğru olarak gösterilir. Bunlar araç mantık sistemi, tahrik kontrol ünitesi, gerilim göstergesi yardımıyla olduğu gibi diğer ölçüm cihazları ile de değerlendirilebilir.

Raylı taşıt pazarı ürünleri, başka özelliklerin yanı sıra aşağıdaki özelliklere sahiptir: Kontaktör ve ayırıcıların 4 tipi, 4 kV gerilime kadar, her kutup için 50 ile 2000 A arası şarj kapasitesinde çalışırlar. Üretilen dirençler fren, damping, şok giderici, filtre ve deşarj dirençlerini kapsar. MS elektronik firması, hat gerilim ölçümü, akım ölçümü ve enerji okuma fonksiyonları için yüksek gerilim dönüştürme ünitelerini sunar, bunlar hem on-board hem de CD şarj istasyonları olarak kullanılır.

Dirençler

Yumuşak ve güvenli frenleme - Reostatik frenleme sayesinde aracın kinetik enerjisi elektriksel olarak iletilebilir, böylece rejeneratif olmayan hatlar veya dizel elektrik tahrik sistemi durumunda mekanik frenleme sistemine yük binmez. Frenleme enerjisi, ısı enerjisi olarak frenleme dirençleri üzerinden dışa iletilir.

Kontaktör

Kontaktörler yüksek güçlü tahrik dönüştürücüleri ve yardımcı dönüştürücüler arasında bağlantı sağlar ve bağlantıyı keser. Bunlar yardımcı dönüştürücülerin, örneğin ısıtma sistemlerinin, klima sistemlerinin, kompresörlerin, aydınlatma sistemlerinin veya manyetik ray fren sistemlerinin akım devrelerini yük şartları altında kumanda ederler.

Ayırma şalterleri

Firmanın ayırma şalterleri çoğunlukla çok sistemli lokomotiflerde sürüş akım devresi konfigürasyonunun sürüş hattı gerilimine uyarlanması için kullanılır. Bütün uygulama alanlarında Microelettrica Scientifica, kumanda cihazlarını tam olarak müşterinin özel durumuna göre ayarlar.

Entegre edilmiş fonksiyon birimleri

Kontak vericileri ve ayırma şalterleri önceden monte edilmiş durumda teslim edilir. Bu sayede müşteriler münferit ana parçaların araca takılması zahmetinden kurtulmuş olurlar: Sadece birkaç cıvatanın sıkılması ile iş tamamlanmış olur.

Yüksek gerilim ölçme cihazları

Microelettrica Scientifica firmasının yüksek gerilim ölçme cihazları, raylı taşıtlara takılır. Bunlarla 600 V DC ile 25.000 V AC arasındaki hat gerilimleri ölçülür. Gerilimler çıkış sinyali olarak alçak gerilim seviyesinde tam doğru olarak gösterilir. Bunlar araç mantık sistemi, tahrik kontrol ünitesi, gerilim göstergesi yardımıyla olduğu gibi diğer ölçüm cihazları ile de değerlendirilebilir.

Microelettrica Scientifica SpA
Via Alberelle, 56/58
20089 Rozzano (MI)
Italy
Telefon. +39 02 575731
Faks: +39 02 57510940

 

Daha fazla bilgi

Share